Splošni pogoji nagradne igre “Vino meseca”

 

SPLOŠNE ODLOČBE
V skladu s temi pravili organizator Špacapanova hiša d.o.o., Komen 85, 6223 Komen (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro z imenom »Vino meseca« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra poteka na facebook profilu Špacapanova hiša – https://www.facebook.com/Spacapanovahisa/, instagram profilu Špacapanova hiša – https://www.instagram.com/spacapanovahisa/ ter na spletni strani www.spacapan.si.


KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI?
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so na dan začetka nagradne igre dopolnile 18. let ter sprejemajo ta pravila sodelovanja.
V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati osebe, ki pri organizatorju pripravljajo in izvajajo žrebanje. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.


NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Kdor izpolnjuje s temi pogoji in se z njimi strinja lahko sodeluje v nagradni igri po naslednjem postopku:
1.) Facebook: na Facebook profilu bomo objavili objavo z naslovom: Vino meseca – nagradna igra. Objavo mora sodelujoči deliti s klikom na gumb share/deli, vidnost mora pri tem biti nastavljena na javno (public). Objavo mora na naše facebook profilu tudi lajkati.
2.) Instagram: na instagram profilu bomo objavili fotografijo z naslovom: Vino meseca – nagradna igra. Objavo mora sodelujoči vščečkati ter deliti v svoji zgodbi (Instagram Story) in na njej označiti organizatorja(»@spacapanovahisa«).

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Začetek nagradne igre organizator najavi z objavo na spletni strani www.spacapan.si/. Nagradna igra traja do konca tekočega meseca oziroma drugače, če tako določi organizator ob napovedi nagradne igre.
V času nagradne igre lahko vsak udeleženec, ki izpolnjuje te pogoje sodeluje dvakrat in sicer na Facebooku in Instagramu.


NAGRADE IN IZBOR NAGRAJENCEV
Med vsemi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje in so se z njimi strinjali, bomo izžrebali 1 nagrajenca oz. nagrajenko, ki bo prejel eno steklenico vina meseca po lastni izbiri. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
Štiri vina mesece med katerimi izbira nagrajenec oziroma nagrajenka izbere organizator in jih objavi skupaj z začetkom nagradne igre.

ŽREBANJE
Žrebanje bo potekalo v prvem tednu po prenehanju nagradne igre v prostorih organizatorja po načelu žreba med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo te pogoje. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.spacapan.si.


NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenca bomo na dan žrebanja obvestili prek kanala na katerem se je na nagradno igro prijavil. Dolžnost nagrajenca je, da se organizatorju odzove ter posreduje podatke, ki jih organizator zahteva. V kolikor se nagrajenec ne odzove v istem dnevu, se šteje, da se nagradi odpoveduje, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.
Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v enem dnevu od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tem nagradnem žrebanju in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme glavno nagrado, objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradni igri.