SPLOŠNE ODLOČBE NAGRADNE IGRE ŠPACAPANOVE HIŠE

SPLOŠNE ODLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Špacapanova hiša d.o.o., Komen 85, 6223 Komen (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro z imenom »Nagradna igra Špacapanove hiše« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra poteka na facebook profilu Špacapanova hiša – https://www.facebook.com/Spacapanovahisa/ in instagram profilu Špacapanova hiša –https://www.instagram.com/spacapanovahisa/.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so na dan začetka nagradne igre dopolnile 18. let ter sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Vina podeljena v nagradni igri so alkoholne pijače in niso primerna za mlajše od 18 let. Zato sodelovanje mlajšim od 18 let ni dovoljeno.
Udeleženci se strinjajo s temi pravili sodelovanja, jih sprejmejo ter so jih dolžni upoštevati.
V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati osebe, ki pri organizatorju pripravljajo in izvajajo žrebanje. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Kdor izpolnjuje s temi pogoji in se z njimi strinja lahko sodeluje v nagradni igri po naslednjem postopku:
1.) Facebook: na Facebook profilu bomo objavili objavo z naslovom: Nagradna igra Špacapanove hiše. Objavo mora sodelujoči deliti s klikom na gumb share/deli, vidnost mora pri tem biti nastavljena na javno (public). Sodelujoči označi dva prijatelja v komentarju pod originalno objavo.
2.) Instagram: na instagram profilu bomo objavili fotografijo z naslovom: Nagradna igra Špacapanove hiše. Objavo mora sodelujoči objavo deliti na svoji zgodbi ter v komentarju označiti dva prijatelja.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Začetek nagradne igre organizator najavi z objavo na svojem Facebook in Instgram profilu. Nagradna igra traja do konca tekočega meseca oziroma drugače, če tako določi organizator ob napovedi nagradne igre.
V času nagradne igre lahko vsak udeleženec, ki izpolnjuje te pogoje sodeluje dvakrat in sicer na Facebooku in Instagramu.

NAGRADE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi udeleženci bomo v času nagradne igre izžrebali 4 nagrajence, ki bodo prejeli nagrado. Žrebanja bodo potekala vsakih deset dni, pri čemer bomo vsakokrat podelili eno izmed nagrad. Nagrado določi organizator izmed še ne podeljenih.
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
Nagrade določi organizator ter jih objavi z začetkom nagradne igre.
Nagrajenec bo objavljen na spletni strani organizatorja ter na kanalu, kjer je sodeloval.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenca bomo na dan žrebanja obvestili prek kanala na katerem se je na nagradno igro prijavil. Dolžnost nagrajenca je, da se organizatorju odzove ter posreduje podatke, ki jih organizator zahteva. V kolikor se nagrajenec ne odzove v roku 10 dni po žrebanju, se šteje, da se nagradi odpoveduje, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.
Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v 10 dneh od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tem nagradnem žrebanju in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme glavno nagrado, objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradni igri.

ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator ne prevzema odgovornosti za:
• Nedelovanje storitve, kot posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj
• Kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade
• Kakršnekoli posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja

KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani organizatorja. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator ima pravico za spremembo pravil te nagradne igre. O spremembah bo organizator obveščal sodelujoče.
V primeru dodatnih informacij se lahko obrnete na info@spacapan.si.

Objavljeno, 17.03.2020 v Komnu

Poštnina Opusti